anuni - Avstraliya

IsDeposit Avstraliya Qiymətli Kağızlar və İnvestisiya Komissiyasına (ASIC) tabe olan O.C.M Online Capital Markets Pty Ltd şirkətinin AFSL 343628 kodu altında istifadə etdiyi ticarət adıdır. ACN 140 899 476. ASIC tələbləri və Avstraliyanın hüquq sisteminə uyğun olaraq, isdeposit.com aşağıdakı sənədlərdə qeyd edilən müvafiq siyasətlər və prosedurları qəbul etmişdir: