Legal - Avropa

IsDeposit KQKVK (Kipr Qiymətli Kağızlar və Valyuta Komissiyası) tərəfindən 108/10 lisenziya nömrəsi ilə səlahiyyətləndirilmiş və tənzimlənən XFR Maliyyə Ltd şirkəti (əvvəllər O.C.M Online Capital Markets Ltd kimi tanınmış) tərəfindən istifadə olunan ticarət nişanıdır.

IsDeposit sonralar Avropa İttifaqı vasitəsi kimi dəyişikliklər edilmiş Bazar və Maliyyə Vasitələri Direktivi (BMVD) əsasında fəaliyyət göstərir və Avropa İqtisadi sahəsinə üzv olan 30 ölkədə investisiya xidmətləri üçün uyğun olan tənzimlənən rejimi təmin edir. BMVD-ə uyğun olması üçün IsDeposit ciddi tənzimləyici təlimatlar qəbul etmişdir.

IsDeposit həmçinin Kipr Beynəlxalq İnvestisiya Firmaları Birliyinin (KBİFB) üzvüdür.

BMVD tələblərinə və Avstraliya hüquqi strukturuna uyğun olaraq IsDeposit aşağıdakı sənədlərdə öz əksini tapmış müvafiq siyasət və prosedurları qəbul etmişdir:

IsDeposit fəliyyət göstərməsi üçün KQKVK tərəfindən səlahiyyətləndirilmişdir və hər bir müştəriyə təhlükəsiz və tənzimlənən ticarət mühiti zəmanəti verir. Bizim fəaliyyətimizi tənzimləyən Tənzimləyici Orqanların siyahısını əks etdirən tənzimləmə səhifəsinə baxmanızı xahiş edirik.