Bitcoin

Yalnız Risk Sevərlər üçün: Hər bir alqı-satqının nəzərə alındığı yerdə virtual sikkələrin virtual dünyasına qoşulun.
 • Vasitəçisiz
  Bitcoin (nişan:฿; kod: BTC və ya XBT) hər hansı mərkəzi orqanın vasitəçiliyi olmadan fəaliyyət göstərən paylaşılmış, eynicinsli rəqəmsal valyutadır. Bu, heç bir mərkəzi orqan və ya vasitəçisiz istifadəçiləri ilə çalışdırılan ilk desentralizasiya edilmiş eynicinsli ödəniş şəbəkəsidir.
 • Yüksək potensiallı Yüksək Riskli Ticarət
  Dövriyyədə olan bitcoin-lərin ümumi dəyəri və Bitcoin-dən istifadə edən şirkətlərin sayı ola biləcəklərindən az olduğu üçün Bitcoin mübadilə kursu yüksək dərəcədə dəyişkəndir. Bundan əlavə, nisbətən kiçik tədbirlər, alqı-satqılar və ya biznes fəaliyyətləri qiymətə əhəmiyyətli şəkildə təsir edə bilər.
 • Artmaqda olan Ticarət Həcmi
  Hazırda, BTC/USD ticarət həcmi gündə 200 000 BTC-dən çoxdur və artmağa davam edir. Bu gün dövriyyəyə buraxıla bilən 21 milyon Bitcoin vahidindən 11 milyonu buraxılmışdır
 • Bazarlara Çıxış
  24saat
 • Təminatlı Kredit Lingi
  1:10
 • Spredlər:
  1800 pips
 • Dəstək Marja Mühafizəsi
  5%
Virtual Sikkələrin Alqı-Satqı Saatları:

Virtual Sikkələr Kateqoriyası GMT Yay Vaxtı (DST)
Bitcoin B. - C.: 21:00 –21:00 B. -C.: 21:00 - 21:00


İndi Ticarət Start!