İndekslər CDFlər

İndekslərin gələcək dəyərini dünyanın ən populyar səhm bazarlarında alıb-satın.
 • Bonus Təklifləri
  Depozit və ticarət fəaliyyətləri üçün müxtəlif bonuslar təklif edilir
 • Heç bir komissiya haqqı yoxdur - spredlər sabitdir!
  Alış və satış qiymətləri arasında kiçik spred: 100-pip S&P500. Xidmət haqqılarımızı görmək üçün buraya vurun.
 • 1:200-ə qədər kredit lingi
  Az miqdarda kapitalla alqı-satqı edən zaman böyük məbləğlərlə alqı-satqı edərkən istifadə etdiyiniz ticarət texnikalarından istifadə edin.
 • Bütün dünya səhm bazarlarında indekslərin alqı-satqısı
 • Bazarlara Çıxış
  24hrs
 • Maksimum Kredit Lingi
  1:200
 • Qlobal İndekslər
  10+
İndekslərin Ticarət Saatları:

Səhm Kateqoriyası GMT Yay Vaxtı (DST)
ABŞ və Yaponiya B. -C.: 23:00-21:00 B. -C. : 21:00 –20:00
Fransa, Almaniya və Avropa STOXX 50 B.e. - C. : 7:00-21:00 B.e. - C.: 6:00-20:00
London B.e.- C.a.: 8am - 9am və C: 8am - 3:30pm B.e.- C.a.: 7am - 8pm və Fri: 7am - 2:30pm
İspaniya B.e.- C.: 8:00 - 19:00 B.e. - C.: 7:00 - 20:00
İtaliya B.e. - C.: 8:00 - 16:40 B.e. - C.: 7:00 - 15:40
Avstraliya B.e.-C: 1am - 7:30am və 8:30am - 9pm B.e.-C: 12am - 6:30am və 7:30am - 8pm


Indices List:

America

Canada 60
Russell 2000
US Dollar Index
US-TECH 100
USA 30
USA 500
Brazil 365

Europe

Spain 35
Germany 50
Greece 20
Belgium 20
UK 100
Europe 50
Norway 25
Denmark 20
Italy 40
Swiss 20
Russia 50
Portugal 20
Poland 20
Germany 30
France 40
Austria 20
Netherlands 25
Sweden 30

Asia

Hong Kong 45
China 50
MSCI Singapore
Shanghai 50
NIFTY Singapore 50
Shenzhen 500
Nifty India 50
Shanghai Composite
Japan 225

Australia

Australia 200
İndi Ticarət Start!