Ticarət Parametrləri

Ticarətdə Dəyişikliklər

Ticarət xidmətlərinin daima yaxşılaşdırılması məqsədinə doğru irəliləyərək IsDeposit bu yaxınlarda CFD-lərlə alıb-satılan Məhsullar və İndeksləri, indi isə Səhm Alqı-satqısı və Bitcoin əlavə etməklə ticarət imkanlarını genişləndirmişdir. Bizim ticarət şərtlərimiz indi hər Alət üçün mövcud olan kredit lingi və marja funksiyalarına əsasən dəyişdirilmişdir. Bu sizin aşağıdakılar kimi ticarət təcrübəniz üçün gözəl imkanlar yaradır:
  • Yeni Alətlər
    Siz indi Səhm bazarına, fyuçers bazarına və hətta virtual bazara çıxaraq yeni Alətlərlə alqı-satqı edə bilərsiniz.
  • Mühafizə
    Yeni sistem sizin hər Alət üçün risk amillərinizi yoxdığı və beləliklə, sizə hesabınızı kalibrasiya edilmədən mühafizə etmək imkanı verdiyi üçün hesabınız indi daha yaxşı mühafizə edilir.
  • Daha yaxşı risk idarəetməsi:
    Marja hesablamaları və hər Alət üçün xüsusi parametrlərlə Dəstək Marjası ilə hər mövqe üçün risk hesablamaları getdikcə daha dəqiq olur və sizi hər bir Alət üçün alqı-satqınızı, eləcə də bütün hesabınızı mühafizə edir.
Kredit Lingi

Kredit lingi sizə ilkin investisiya məbləğinizdən daha çox məbləğlərlə alqı-satqı etmək imanı verir ki, bu da investisiyaların potensial gəlirliliyini artırır. Kredit lingindən istifadə edərək mühüm mənfəətlərin əldə edilmə imkanının əhəmiyyətli olmasına baxmayaraq, bazar seçdiyiniz alqı-satqı strategiyasına əks istiqamətdə hərəkət etdikdə kredit lingi eyni zamanda sizə qarşı da işləyə bilər. Dəllallar adətən bu cür ssenarilərin qarşısının alınması üçün İtkini Dayandır və Mənfəət Əldə et formulundan istifadə edir. İndiyə qədər təklif edilmiş kredit lingi sizin bütün kapitalınıza aid edilirdi.

Nümunə

Depozit məbləğiniz: $1,000
Kapital: $1,000
Təklif edilən kredit lingi: 1:400
Kredit lingi məbləğiniz: 1,000 x 400 = $400,000

Alət üçün Kredit lingi

Səhm bazarındakı kredit lingi forex bazarındakından daha az olur. Bu səbəbdən, bu bazara qoşulduğumuza görə kredit lingi indi hər Alət üçün təklif ediləcək. Bu o deməkdir ki, hər bir mövqe mövqe açmağı seçdiyiniz xüsusi Aləta təyin edilmiş kredit linginə müvafiq olaraq istifadə ediləcəkdir.

Mövcud Balans

Hər bir Alət üçün kredit linginin olması da sizə alqı-satqılarınızın real dəyərinə yaxından nəzarət etmək imkanı verir. Hər dəfə mövqe açdığınızda investisiyanızın bu mövqedəki real dəyəri (hər Alət üçün kredit linginə uyğun istifadə edilməyən məbləğ) sizin Mövcud Balansınızdan çıxılır. Bu o deməkdir ki, siz indi real zamanda kapitalınıza uyğun qalan Mövcud Balansı və istifadə edilməyən dəyərləri (ticarət üçün uyğun) görə bilərsiniz.

Kapital - istifadə edilən Marja

Nümunə

Depozit məbləğiniz: $1,000
Twitter üçün kredit lingi: 1:20
Siz aşağıdakılar üçün Twitter mövqesi açırsınız: $5,000
Mövcud Balansınız: $1000 – [$5,000: 20] = $750

Marja

Marja parametri sizə kapital və xalis riskə məruz qalma dəyəriniz arasındakı nisbəti göstərir (bütün açıq mövqelərin məbləğləri hesabın olduğu valyutaya çevrilmişdir). Marjanız icazə verilən limiti keçdikdə, hesabınız kalibrasiya riski altına düşür və BÜTÜN mövqeləriniz və ya alqı-satqıların bir hissəsi avtomatik bağlanır. Bu səbəbdən sizin marjanız real zamanda yoxlanır:

Kapital  
-------------------- x 100
Riskə məruz qalma  

Nümunə

Depozit məbləğiniz: $1,000
Siz aşağıdakılar üçün Twitter mövqesi açırsınız: $5,000
Kapital: $1,000
Mövcud Balansınız: $750
Xalis Riskə məruz qalma: $5,000
Marja: (1000: 5,000) x 100 = 20%

Hər Alət üçün Marja

Biz hər Alət üçün kredit lingi ilə səhm bazarına daxil olduğumuz üçün tətbiq edilən marja da hər Alət üçün təklif edilir. Hər bir Alət indi təmsil etdiyi risk amilinə və tətbiq edilən kredit linginə əsasən öz marja limitlərini alacaq. Bu, hesab statuslarınızın göstəricisi kimi çıxış etməyə davam edəcək bütün hesab marjasına (yuxarıda qeyd edilən) əlavədir. Alət üçün Marjanıza nəzarət etməyə yardım etmək üçün monitorinq sistemi sizin Alət üçün Marjanıza nəzarət etmək üçün təyin edilmişdir; Dəstək Marja Sistemi.

Nümunə

Google Marjası: 0.3%
Hər səhmin Qiyməti: $1,228
Açıq Mövqe: 10 Google Səhmlər
Dəstək Marjası: 0.3% x 1,228 x 10 [Marja x Riskə məruz qalma] = $36.8

Dəstək Marja Sistemi

Dəstək Marja Sistemi hesab investisiyalarınızı mühafizə etmək üçün qurulan və hər Alət üçün marja səviyyələri təyin etməklə bütün hesabınızın kalibrləşməsinin qarşısını alan avtomatik sistemdir. Dəstək Marjası bütün marjaların nisbi məbləğini göstərir və hər dəfə mövqe açıldıqda hesablanır. Kapitalınız və Dəstək Marjanızı dəyərlərini müşahidə etməklə siz marja tələbinin statusundan nə qədər uzaq olduğunuzu yoxlaya bilərsiniz.

Nümunə

Siz ilk öncə Google mövqeyi açırsınız - Sizin Dəstək Marjanız $36.8.
olacaqdır. Sonra Twitter - üçün ikinci mövqeyi açırsınız - Sizin Twitter Dəstək Marjanız $123.4, olur, lakin təsvir olunmur.
Göstərilən nisbi məbləğ olur.

Dəstək Marjası:        $160.2 = [123.4 +36.8]

Marja Tələbi

Xüsusi Alət üzrə mövqelərin məbləği xüsusi bazar istiqamətində həmin Alət üçün risk marjasını keçdikdə, həmin Alətun mövqeləri avtomatik olaraq kifayət marja bərpa edilməyənədək bağlanmağa başlayacaq. Mövqelər həmin Alət üçün müvafiq marja əldə edilməyənədək bağlanmağa başlayacaq; beləliklə, digər mövqelərin, eləcə də hesabın tam marjasının mühafizəsi artır. Hər Alət üçün mövqenin bağlanması Marja Tələbi adlanır.

Nümunə

Dəstək Marjası:        $160.2 = [123.4 +36.8]
Əgər kapitalınız 160.2 ABŞ dollarından az olarsa, həm Google , həm də Twitter mövqeləriniz bağlanacaq (daha böyük itkisi olan mövqe bağlanacaq).

Kapital

Aşağıdakı formulla hesablanan hesabdakı hazırki real məbləğ: (Hesabdakı Ümumi Depozit) - (Hesabdakı Ümumi Qalıq) + (Bağlı Mənfəət və İtki) + (Açıq Mənfəət və İtki) + Bonus = Hesabın olduğu Valyutaya çevrilmiş.

Depozitlər – Qalıqlar + Bağlı M və İ + Açıq M və İ+ Bonus

Açıq M və İ

Açıq M və İ: Bütün açıq mövqelərin ümumi Mənfəət və İtkisi (plyus faizlər) Hesabın olduğu valyutaya çevrilir.

Xalis riskə məruz qalma

Xalis riskə məruz qalma: Bütün açıq mövqelərin məbləği Hesabın olduğu valyutaya çevrilir.

Gecikən Bonus

Gecikən Bonus: Kapitala köçürüləcək Bonus məbləğini göstərir və sizin təyin edilmiş müddətdə "Çatılmalı XPoints-i" keçməyinizi təmin edir.

Çatılmalı XPoints

Çatılmalı XPoints: Gecikən Bonusun Kapitala köçürülməsi üçün təyin edilən müddətdə çatmalı olduğunuz XPoints-i göstərir.

Bonus Kodları

Bonus Kodları: Bonus Kodları kodun növündən asılı olaraq oyunçunun hesabına müxtəlif nəğd pul bonusları əlavə edir. Bonusu geri almaq üçün ticarətçilər depozit yatıran zaman müxbir Bonus Kodundan istifadə etməlidir. Depozit səhifəsinə çıxmaq üçün WebTrader platformasına daxil olun və Depozit paneli üzərində vurun. Depozit səhifəsində "Bonus Kodu" hissəsində etibarlı Bonus Koduna vurun. Etibarlı Bonus Kodunuz yoxdursa, bu hissə boş qalmalıdır.