Правен раздел - Австралия

IsDeposit е търговско име, което се използва от O.C.M Online Capital Markets Pty Ltd, и се управлява от Комисията за ценни книжа и инвестиции на Австралия (ASIC) с код AFSL 343628. ACN 140 899 476. Във връзка с изискванията на ASIC и законодателния режим на Австралия isdeposit.com прилага посочените в следните документи политики и процедури: