Правен раздел - Европа

IsDeposit е търговско наименование, използвано от XFR Financial Ltd (предишно наименование - O.C.M Online Capital Markets Ltd), лицензирана и регулирана от CySEC (Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси) по лиценз № 108/10.

IsDeposit съблюдава разпоредбите на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID), впоследствие изменена в инструмент на Европейския съюз, която хармонизира законодателството, регламентиращо инвестиционните услуги в държавите от Европейското икономическо пространство. С цел изпълняване изискванията на MiFID, IsDeposit прилага строги регулаторни мерки.

IsDeposit също така е член на Асоциацията на кипърските международни инвестиционни фирми (ACIIF).

Прилагайки изискванията на MiFID и законите на Кипър, в IsDeposit сме възприели подходящи политики и процедури, описани в следните документи:

IsDeposit е лицензирана от CySEC и гарантира на всеки клиент безопасна и контролирана търговска среда. Моля, вижте страницата "Регулаторни органи", за да видите списък на контролните ни органи.