Регулаторни органи

В IsDeposit, Вашата финансова сигурност е нашата главна грижа.

Платформата за търговия на IsDeposit отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните в интернет. Нашите експерти по сигурността не са спестили никакви усилия, за да Ви предоставят една защитена онлайн трейд зала. Използвайки защитен сървър със SSL връзка, Вашите данни се съхраняват в силно кодиран формат. IsDeposit превръща валутния пазар в една сигурна и защитена среда за търговия, в която трейдърите могат да осъществяват своите сделки с увереност.

IsDeposit е високонадеждна и утвърдена търговска компания. Нашата компания е регистрирана съгласно търговското законодателство в много държави, което поставя строги изисквания към дейността, включително начините за управление на активите на клиентите, сигурността на средствата на клиентите и финансовите отчети.

Притежаваме лицензи от следните пазарни регулаторни организации:

  IsDeposit има право свободно да предлага услугите си в страните-членки:

 • Британския регулатор на финансовите услуги (FSA).
 • Централната банката на Франция (Banque de France) във Франция.
 • Националната комисия за пазари на ценни книжа в Испания (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV).
 • Националната комисия за ценни книжа и борси на Италия (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, CONSOB).
 • Датския регулатор на финансовите услуги (Finanstilsynet).
 • Полския регулатор за финансов надзор (Polish Financial Supervision Authority, PFSA).
 • Шведския орган по финансови въпроси и банките (Finansinspektionen, FI).
 • Нидерландския регулатор на финансовите пазари (Authority for Financial Markets, AFM).
 • Белгийската комисия по финанси и застраховане (Finance And Insurance Commission, CBFA).
 • Органа за финансовия пазар на Лихтенщайн (Finanzmarktes Liechtenstein, FMA).
 • Комисията за надзор на финансовия сектор на Люксембург (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).
 • Националната банка на Словакия (National Bank of Slovakia, NBS).
 • Комисията за ценни книжа на Република Литва (Securities Commission of the Republic of Lithuania, LSC).
 • Агенцията за пазара на ценни книжа в Словения (Securities Market Agency, SMA).
 • Регулатора за финансов надзор на Естония (Financial Supervision Authority, Finantsinspektsioon).
 • Комисията за финансов надзор на България (Financial Supervision Commission, FSC).
 • Чешката национална банка (Czech National Bank, CNB).
 • Финландския регулатор за финансов надзор (Finland Financial Supervisory Authority, FIN-FSA).
 • Португалската комисия за пазара на ценни книжа (Portuguese Securities Market Commission, CMVM).
 • Австрийския регулатор на финансовя пазар (Austrian Financial Market Authority, Austrian FMA).
 • Унгарската национална банка (MNB).