Безопасност на парите

Основното притеснение на онлайн трейдърите е сигурността на парите, с които се търгува в интернет. Ние се отнасяме много сериозно към това притеснение и сме изградили системи, с които да гарантираме сигурността на Вашите пари. Не сме спестили никакви усилия за гарантиране сигурността на платформата за търговия.

Центърът за търговия на IsDeposit използва SSL връзка с 256-битово криптиране на данните, което е стандартът, изпозлван от банките, за да защитава потребителската информация. Гаранцията за идентичността на сайта, предоставяне от True-Site, редом със стандартите за съответствие на AICPA WebTrust, ни дават най-добрата защита, достъпна в сферата на електронната търговия. Освен това, сайтът се тества редовно, за да се провери защитата, предлагана на потребителя, срещу кражба на самоличността и измами с кредитни карти.

Създават се изолирани обединени клиентски сметки изрично за целите на поддържането на клиентските средства. Това се прави, за да се гарантира стриктен контрол и разделение на клиентските активи от другите активи на компанията. Средствата на клиентите на компанията са вложени и се съхраняват от упълномощени международни кредитни институции с добро име.