Образователен пакет

Тъй като приходите на IsDeposit зависят изцяло от разликите между цена купува и цена продава, в наш интерес е да Ви помогнем да успеете в търговията - ето затова Ви предлагаме всички необходими инструменти, за да разберете пазара и да успеете. IsDeposit предлага следните инструменти на своите клиенти, за да ги подпомогне в процеса на обучение:

Моля, отворете си сметка тук, за да се възползвате от нашия образователен пакет