Анализ на пазара

Съществуват два подхода при анализа на прогнозите на движенията на пазара: фундаментален и технически анализ.

Фундаментален анализ:

Фундаменталният анализ е особено полезен при определяне тенденциите вътре в дадена валутна двойка. Съсредоточавайки се върху дългосрочните икономически фактори, оказващи влияние на страните, фундаменталният анализ прави дългосрочни предвиждания.

Пример: EUR/USD
Когато доларът отслабне, двойката EUR/USD ще се покачи. Ако доларът се възстанови, силното търсене на чуждите пазари ще понижат двойката EUR/USD. Ако смятате, че американската икономика ще отслабне и това ще повлияе отрицателно на долара, можете да купите EUR и да продадете USD. Ако смятате, че на чуждите пазари ще има засилено търсене на американски финансови инструменти, като например на ценни книжа, което ще се отрази благоприятно на американския долар, можете да продадете еврото и да купите долари, защото очаквате еврото да се понижи спрямо долара.

За още примери за фундаменталния анализ, моля, вижте икономическия календар.

Технически анализ:

В основата на техническия анализ стои откриването на тенденциите в момента на тяхното формиране, което ще Ви даде възможност да ги следите по време на цялото им съществуване. Валутният пазар обикновено се състои от тенденции и следователно е място, където техническият анализ може да бъде ефективен.
Техническият анализ Ви предлага много различни начини да анализирате пазарната информация.

За повече информация за техническия анализ, моля, вижте нашата Търговска централа. Ще я откриете, след като влезете във Вашата сметка. Отидете на най-горната лента и от менюто "Инструменти" изберете "Технически анализ".

Ако имате въпроси относно техническия или фундаменталния анализ или бихте желали повече информация относно валутната търговия, моля, свържете се с IsDeposit сега и се включете във валутния пазар.