Потвърждаване на сметката

Ако предпочитате да сканирате Вашите документи, съветваме Ви да използвате следните настройки: 200 dpi, монохром (не цветно), файловият формат да бъде JPEG, а резолюцията - 24 бита.
Можете също така да фотографирате документите с телефона си и да ни ги изпратите по имейл.
Моля, имайте предвид, че максималният размер на входящата поща е 10 MB.
Изпращайте всички имейли на

Моля, предоставете следното:

Лична карта

Издадена от държавата лична карта със снимка

На личната карта трябва да са ясно видими Вашето име и дата на раждане. Освен това тя не може да е с изтекла валидност. Приемат се и паспорти, и шофьорски книжки. Името трябва да отговаря ма името, което сте предоставили по време на регистрация.
Адрес

Доказателство за адрес

Адресът трябвада отговаря на адреса, който сте предоставили по време на регистрацията. Доказателството може да представлява сметка за електричество, телефон или вода, банково извлечение, договор за наем или ипотека. Моля, имайте предвид, че приемаме единствено сметки, получени не по-късно от три месеца назад. Уверете се, че на сметката е изписано Вашето име, заедно с Вашият адрес и името на фирмата, издаваща фактурата. Те също трябва да са ясно видими.