Политика за стоп-поръчки

Прибиране на печалба

Поръчката тип "прибиране на печалба" се използва за затваряне на търговската позиция, когато валутният курс се промени в благоприятна посока. Ако смятате, че цената на валутна двойка ще се повиши или ще падне до определено ниво, но не знаете какво ще се случи след това, ако направите поръчка тип "прибиране на печалба", търговската Ви позиция ще се затвори при достигане на това ниво.

Пример:

Ако купите EUR на 1.3300 и очаквате цената да се повиши, можете да направите поръчка "прибиране на печалба", за да продадете при 1.3350. Когато пазарът достигне 1.3350, Вашата поръчка "прибиране на печалба" ще се изпълни и позицията ще се затвори.

Стоп-поръчка

Стоп-поръчката или поръчка "спиране на загуба" дава възможност на търгуващия да зададе изходна точка, ако цената е започнала да се движи в губеща посока, като определи риска и съответно компенсира загубата. Това дава допълнителна защита на търгуващия, гарантирайки, че той няма да изгуби повече, отколкото може да понесе, ако пазарната позиция падне. *

Пример:

Ако купите EUR на 1.3300 и очаквате цената да се падне, можете да направите стоп-поръчка и да продадете при 1.3250. Когато пазарът достигне 1.3250, Вашата стоп-поръчка ще се изпълни и позицията ще се затвори.

Лимитирана поръчка

Лимитираната поръчка се използва за да отворите позиция (или експозиция) с поръчка за купуване или продаване на символ при предварително определена цена. Лимитираната поръчка означава, че търгуващият иска да купи или да продаде на по-добра от пазарната цена.

Пример:

Курсът за EUR/USD е 1.33. Ако искате да купите EUR/USD, когато цената е по-благоприятна за купуване, можете да поставите лимит за купуване на EUR/USD при 1.32.

Лимитираната стоп-поръчка се използва за да отворите позиция (или експозиция) с поръчка за купуване или продаване на символ при предварително определена цена. Лимитираната стоп-поръчка означава, че търгуващият иска да купи или да продаде на по-лоша от пазарната цена.

Пример:

Курсът за EUR/USD е 1.33. Ако искате да купите EUR/USD, когато цената е по-неблагоприятна за купуване, можете да поставите лимит за купуване на EUR/USD при 1.34.

Поръчка "ако се изпълни"

Поръчката "ако се изпълни" се използва за отваряне на лимитирана поръчка или лимитирана стоп-поръчка, ако пазарът достигне специфична позиция и бъде направено специфично купуване или продажба. Ако това се случи, поръчката "ако се изпълни" задава бъдещи лимити за избрания от Вас обменен курс.

Пример:

Пазарната цена е 1.3300. Направена е лимитирана поръчка за купуване, когато пазарът достигне 1.3200. Може да бъде направена поръчка "ако се изпълни", която да изпълни стоп-поръчка при 1.3100 и поръчка "прибиране на печалба", ако бъдат купени EUR при 1.3200.

*В случай на силно колебание на цената, стоп-поръчката ще бъде изпълнена при най-добрата възможна цена, която е над лимита "спиране на загуба". Това може да се случи, когато пазарът е отворен или в периода, когато за тази стока или валута пазарът е затворен. В тази ситуации поръчката ще бъде изпълнена при най-близката към момента на изпълнението пазарна цена. Поръчката или лимитът не представляват обещание, че поръчката ще бъде изпълнена при тази цена.