Параметри на търговията

Промени в търговията

Впроцеса на непрекъснато подобряване на изживяването при търгуване IsDeposit разшири предлаганите опции за търговия като добави стоки и индекси, които се търгуват с ДЗР, а вече и с Bitcoin акции. Нашите търговски условия съответно се промениха с характеристиките на предлаганите за иструмент ливъридж и марджин. Това носи големи предимства за начина на търгуване като:
  • Нови инструменти
    Вече можете да търгувате с нови инструменти с достъп до пазара на акции, пазара на фючърси и дори на виртуалния пазар.
  • Защита
    Увеличи се защитата на сметките, тъй като новата система наблюдава коефициента на риска за иструмент и помага да предотвратите калибриране на сметката.
  • По-добро управление на риска:
    С изчисляването на марджина и поддържането на марджин по иструменти с определени параметри за иструмент – изчисляването на риска се прави по позиции, увеличава точността и се защитава търговията за иструмент, както и цялата ви сметка.
Ливъридж

Ливъриджът разрешава да търгувате с много по-големи суми от първоначалното си вложение, което увеличава възможната възвращаемост. Въпреки че има възможност да получите значителни придобивки от използването на ливъриджа, той може също да работи и срещу вас, ако пазарът поеме в противоположна на вашата търговия посока. Търгуващите обикновено използват функцията за спиране на загубите и получаване на печалбите, за да избегнат подобни сценарии. Досега предлаганият ливъридж се свързва с целия ви дял.

Пример

Размер на депозита: USD 1 000
Дял: USD 1 000
Предлаган ливъридж: 1:400
Сумата на вашия ливъридж е: 1 000 x 400 = USD 400 000

Левиридж за иструмент

Ливъриджът на пазара на акции обикновено е много по-нисък от този на forex пазара. Следователно, тъй като излизаме на този пазар, сега ливъриджът ще се предлага за иструмент. Това означава, че всяка позиция ще премине ливъридж според ливъриджа, който е зададен за избрания от вас иструмент за откриване на позиция.

Наличен баланс

Ливъриджът за иструмент разрешава още строго наблюдение на реалната стойност на извършваната от вас търговия. При всяко отваряне на позиция реалната стойност на вложението в тази позиция [сума без ливъридж според принципа за ливъридж за иструмент] се изважда от наличния баланс. Това означава, че можете да преглеждате оставащия наличен баланс от вашия дял в реално време и в стойности без ливъридж (налични за търговия).

Дял - използван марджин

Пример

Сума на вашия депозит: USD 1 000
Ливъридж за Twitter: 1:20
Отваряте позиция за Twitter за: USD 5 000
Наличен баланс: USD 1000 – [USD 5 000: 20] = USD 750

Марджин

Параметърът на марджина показва съотношението между вашия дял и нетната експозиция (сумата за всички отворени позиции, преобразувани в основната валута на сметката). След като марджинът надхвърли разрешения лимит, сметката ви е изложена на риск от калибриране и ВСИЧКИ позиции, или част от търговските сделки се затварят автоматично. Поради тази причина марджинът се наблюдава в реално време.

Дял  
-------------------- x 100
Експозиция  

Пример

Размер на вашия депозит: USD 1 000
Отваряте позиция за Twitter за: USD 5 000
Дял: USD 1 000
Наличен баланс: USD 750
Нетна експозиция: USD5 ,000
Марджин: (1000: 5,000) x 100 = 20%

Марджин за иструмент

Тъй като излизаме на пазара на акции с ливъридж за иструмент, приложеният марджин също се предлага за иструмент. При това всеки иструмент вече получава собствени лимити за марджин според коефициента на риска, който представлява, и според приложения ливъридж. Това е допълнение към марджина на цялата сметка [споменат по-горе], който ще продължи да работи като индикатор за състоянието й. За да помогне да наблюдавате марджина ви за иструмент, системата за наблюдение започва да следи марджина ви за иструмент; Системата за поддържане на марджина

Пример

Марджин за Google: 0,3%
Цена за акция: USD 1 228
Отворена позиция: 10 Google акции
Поддържащ марджин: 0,3% x 1,228 x 10 [Марджин x Риск] = $36,8

Система за поддържане на марджина

Поддържането на марджина представлява автоматична система, настроена да защити вложенията в сметката и да предотврати калибрирането й чрез поддържане на нива на марджин за иструмент. Поддържането на марджина показва съответните суми за всички марджини и се изчислява при всяко отваряне на позиция. Ако наблюдавате дяла си и стойностите на поддържането на марджина, можете да проследявате разстоянието си от "марджин кол" статуса.

Пример

Първо отваряте позиция за Google - Вашият М. M. ще бъде USD 36,8.
След това отваряте 2-ра позиция за Twitter - М. марджина ви за Twitter е USD 123,4, , но няма да се покаже..
Ще се покаже относителна сума.

Поддържане на марджин:        $160,2 = [123,4 +36,8]

Искане за увеличаване на марджинаl

След като сумата от позициите за определен иструмент при определена посока на пазара достигне рисковия марджин за този иструмент, позицията от иструмента автоматично ще започне да се затваря до възстановяване на достатъчен марджин. Позициите ще започнат да се затварят до достигане на достатъчен марджин за този иструмент; следователно ще се увеличи защитата на останалите позиции, както и на целия марджин на сметката. Действието за затваряне на позиции за иструмент се нарича искане за увеличаване на марджина.

Пример

Поддържане на марджин:        $160,2 = [123,4 +36,8]
Ако дялът ви е по-малък от USD 160,2, ще се затворят позициите ви или за Google , или за Twitter (ще се затвори позицията с най-голяма загуба).

Дял

Настоящата реална сума в сметката, изчислена по следната формула: (Общи депозити на сметката) минус (Общи тегления по сметката) плюс (Затворени печалби и загуби) плюс (Отворени печалби и загуби) плюс бонус; конвертирани в основната валута на сметката.

Депозити – тегления + кръстосани печалби и загуби + отворени печалби и загуби + бонус

Отворени печалби и загуби

Отворени печалби и загуби: Общите печалби и загуби за всички отворени позиции (Плюс таксуваните лихви), преобразувани в основната валута на сметката.

Нетна експозиция

Нетна експозиция: Сумата от всички отворени позиции, конвертирана в основната валута на сметката

Изчакващ бонус

Изчакващ бонус: Показва сумата на бонуса, който ще бъде преобразуван в дял, ако надхвърлите "XPoints за достигане" в зададен период.

XPoints за достигане

XPoints за достигане: Представлява XPoints за достигане в зададен период, за да може в дяла ви да се прехвърли очакван бонус.

Кодове за бонус

Кодове за бонус:Кодовете за бонус добавят различни парични бонуси към сметката на играча в зависимост от типа на кода. За да се изплати бонус, търговците трябват да използват съответен код за бонус при осъществяване на депозита. За достъп до страницата на депозитите влезте в платформата Web Trader и щракнете върху раздела "Депозит". На страницата за депозити въведете валиден код за бонус в полето "Код за бонус". Ако нямате валиден код за бонус, това поле ще остане празно.