Процедура по теглене на средства

За да изтеглите средства, кликнете върху раздела "Теглене" в горната част на страницата, след като влезете, а след това кликнете "Заявление за теглене". Попълнете всички данни, предоставяйки всички посочени лични данни и банкова информация. Кликнете "Потвърди" и след това отпечатайте формуляра. Подпишете го с химикал, сканирайте и изпратете на , за да можем да обработим Вашето заявление.

Моля, попълнете целия формуляр, като използвате единствено букви и цифри. Не използвайте други знаци или валутни символи. Използвайте единствено цели числа, без символи.

В случай че Вашата банка не използва кодовата система Swift/IBAN, можете да попълните това поле като повторите номера на банковия клон (само ако Вашата банка няма Swift код, но повечето банки имат). Препоръчваме Ви да се свържете с Вашата банка, за да се сдобиете с тази информация.

Моля, имайте предвид, че тегленето ще бъде извършено само след одобрение на Вашите документи. Няма да можете да извършвате тегления, ако има документи, които все още не сте ни изпратили.

Вашето заявление за теглене ще бъде обработено по същия начин, по който е бил внесен депозитът. Ако сте направили депозит с кредитна карта, първоначално депозираната сума ще бъде върната в тази карта. Всички други приходи ще бъдат изплащани по банков път. Ако депозитът е бил внесен чрез банков превод, всички приходи ще Ви бъдат изплащани чрез банков превод.

Поради разпоредбите за пране на пари всички тегления трябва да бъдат извършвани през кредитни карти и банкови сметки, открити на същото име, на което е открита и Вашата търговска сметка.

Как мога да направя теглене по кредитна карта?
Когато правите теглене по кредитна карта, трябва да се проверите следното:

  • Кредитната карта, която ще използвате за тегленето е същата, от която сте внесли депозита си.
  • Сумата, която ще изтеглите, е точно същата или по-малка от депозираната сума. Всички суми над тази сума, тоест приходи, трябва да бъдат изтеглени чрез банков превод.
  • Изпратили сте всички необходими документи, включително други допълнително изискуеми документи, и тези документи са били одобрени.

Как мога да направя теглене чрез банков превод?
За да извършите теглене чрез банков превод, просто влезте в своята търговска сметка и кликнете върху раздела "Теглене", разположен в горната част на страницата и следвайте инструкциите. След като попълните необходимата информация, Вие трябва да подпишете формуляра и да ни го изпратите, както е указано в изскачащия прозорец. За да проверите статуса на Вашето заявление за теглене, кликнете върху раздела "Теглене" в горната част на страницата, а след това върху "Статус на заявлението за теглене".

Ако имате въпроси относно статуса на Вашето искане за теглене, нашите оператори са на разположение 24 часа в денонощието по време на търговски сесии.

Защо е отхвърлено моето заявление за теглене?
Възможни са различни причини Вашето заявление за теглене да бъде отхвърлено:

  • Възможно е Вашите документи все още да не са одобрени или все още да не сте ни изпратили всички необходими документи. Моля, уверете се, че сте ни изпратили всички необходими документи. Списък с тези документи можете да намерите на Страницата за потвърждение.
  • Възможно е да сте ни изпратили неподписан формуляр. Моля, подпишете се с химикал, тъй като не приемаме виртуални (цифрови) подписи.
  • Възможно е да формулярът, който сте ни изпратили, да не е попълнен докрай или да е различен от оригиналния. Моля, уверете се, че ни изпращате изцяло попълнен формуляр, а не само части от него. Нуждаем се от оригиналния формуляр, попълнен докрай, на който се вижда емблемата на нашата компания.
  • Възможно е да сте ни изпратили стар формуляр със стара дата върху него. Уверете се, че датата върху Вашия формуляр за теглене съвпада с датата, на която сте направили заяввлението за теглене.

Моля, уверете се, че сте попълнили формуляра с правилни данни, тъй като ние не можем да носим отговорност за Вашите грешки.

Можете да се свържете с нашите оператори 24 часа в денонощието, 5 дни и половина в седмицата, за да проверите статуса на потвърждението на Вашата сметка.