Sigurnost sredstava

Glavna briga online trgovaca je sigurnost sredstava kojima se trguje preko interneta. Mi ozbiljno shvatamo ovu zabrinutost i postavili smo sisteme koji jamče da su vaša sredstva sigurna. Nismo štedjeli napore u stvaranju sigurnosti za našu trgovinsku platformu.

IsDeposit trgovinski centar koristi 256-bit SSL standardno bankovno kodiranje za zaštitu korisničkih podataka. Pečat True-Site-a za provjeru identiteta sukladno AICPA WebTrust-a pruža najbolju dostupnu sigurnost za elektronsku trgovinu. Dodatno, stranice se redovno provjeravaju da bi se zaštitili korisnici od krađe identiteta i prevara sa bankovnim karticama.

Odvojeni, udruženi računi klijenata otvaraju se izričito u svrhu održavanja klijentovih sredstava. To se vrši da bi se osigurala striktna kontrola i odvajanje klijentovih sredstava i druge imovine kompanije. Klijentova sredstva su deponovana i održavana od strane renomirane ovlaštene međunarodne depozitne institucije.