Proces isplate

Za isplatu, kliknite na karticu "isplata" na vrhu stranice nakon prijave, potom kliknite na "zahtjev za isplatu". Popunite sve detalje, dajući sve tražene lične i bankovne podatke. Kliknite da potvrdite i potom odštampajte formular. Potpišite ga i proslijedite na , da bi mogli obraditi vaš zahtjev.

Popunite čitav formular koristeći samo brojeve i slova. Nemojte koristiti simbole ili oznake valuta. Samo koristite "cijele brojeve" samo brojeve, bez simbola.

U slučaju da vaša banka ne koristi svift/IBAN kodni sistem, možete popuniti ovo polje upisivanjem broja filijale ponovno (samo u slučaju da vaša banka nema svift kod, ali većina banaka ga ima). Preporučujemo da se obratite banci za ove podatke.

Ne zaboravite da se isplate mogu vršiti samo ako su vaši dokumenti odobreni. Isplate se ne mogu izvršiti ako nam niste poslali tražene dokumente.

Isplate se vrše samo istim putem kao i polog. To znači da će sredstva položena kreditnom karticom prilikom isplate biti uplaćena na karticu kojom je izvršen polog, do vrijednosti položenog iznosa. Sva preostala sredstva biće vraćena bankovnim transferom. Ako je polog izvršen putem bankovnog transfera, sva zarađene isplate će biti poslane putem bankovnog transfera.

U skladu sa propisima sprečavanja pranja novca, sve isplate se moraju vršiti putem kreditnih kartica i bankovnih računa sa istim punim imenom kao što je na trgovačkom računu.

Kako izvršiti isplatu putem kreditne kartice?
Kada vršite isplatu putem kreditne kartice, trebate uraditi slijedeće:

  • Kreditna kartica koju koristite za isplatu mora biti ona ista kreditna kartica sa kojom ste izvršili polog.
  • Iznos koji isplaćujete je istovjetan ili manji od iznosa pologa. Svi iznosi iznad toga, koji predstavljaju dobit moraju biti isplaćeni bankovnim transferom.
  • Dostavili ste sve tražene dokumente, ukljčujući dodatne dokumente i svi su odobreni.

Kako izvršiti isplatu putem bankovnog transfera?
Da biste izvršili isplatu putem bankovnog transfera, jednostavno se prijavite na svoj trgovinski nalog i kliknite na karticu Zahtjev za isplatu koja se nalazi na vrhu vaše platforme i pratite uputstva. Kada popunite sve potrebne podatke, morate potpisati zahtjev i poslati ga nama kao što je objašnjeno u iskačućem prozoru. Da bi provjerili status vaše isplate kliknite na karticu "isplata" na vrhu stranice, a potom na "status isplate".

Službenici su dostupni 24 sata dnevno tokom trgovanja, u slučaju da imate bilo kakve probleme sa vašim statusom isplate.

Zašto je moja isplata na čekanju odbijena?
Može postojati nekoliko razloga za odbijanje vaše isplate:

  • Možda vaši dokumenti još nisu odobreni i možda čekamo da nam pošaljete nedostajuće dokumente. Provjerite da li ste nam poslali sve potrebne dokumente. Spisak ovih dokumenata možete naći na Stranica za provjeru.
  • Možda niste potpisali formular koji ste nam poslali. Potpišite formular hemijskom olovkom jer digitalni potpisi se ne prihvaćaju.
  • Možda nam niste poslali kompletan ili originalan formular. Pošaljite nam potpun formular, ne samo jedan dio. Treba nam potpuno popunjen originalni formular sa žigom naše kompanije.
  • Možda ste nam poslali stari formular, sa starim datumom. Datum na vašem formularu za isplatu mora biti isti kao datum kada ste napravili zahtjev.

Podaci upisani na formular moraju biti tačni jer mi ne možemo biti odgovorni za vaše greške.

Možete kontaktirati naše službenike 24 sata dnevno, 5.5 dana u sedmici da provjerite status provjere vašeg naloga.