Zapisz się teraz
Handel z CFD i Forex wiąże się z wysokim stopniem ryzyka dla kapitału.

Ryzyka:Spekulacje środkami pieniężnych należy prowadzić jedynie w sytuacji, kiedy inwestor może pokryć ew. straty. Wymienione produkty inwestycyjne mogą być nieodpowiednie dla pewnych inwestorów, dlatego zwracamy się do inwestorów z prośbą, aby Prosimy przeczytać w całości Ograniczenie odpowiedzialności i ostrzeżenie o ryzyku. Aby skorzystać z serwisu IsDeposit musisz mieć ukończone 18 lat. Dane osobowe użytkowników nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej.
Usługa ta jest świadczona przez XFR Financial Limited, licencjonowane i regulowane przezCySEC pod numerem 108|10 i jest przedmiotem naszego Regulaminu.Więcej informacji można znaleźć na Polityce Prywatności i Regulaminu.
isdeposit.com XFR Financial Ltd, Vasileos Constantinou 140,Tofias Building,3080, Limassol, Cyprus
*Uwaga: Handel na Forex walutą obcą, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka dla kapitału.

 
Some required information is missing or incomplete