پارامترهای دادوستد

تحولات در تجارت

ایکس فارکس در راستای هدف خود برای ارتقای تجربه شما در زمینه تجارت، با افزودن امکان تجارت کالاها و شاخص ها از طریق قراردادهای مابه تفاوت (CFD) و نیز تجارت سهام و بیت کوین، تلاش های خود را در زمینه تجارت گسترش داده است. اکنون با فراهم آمدن ویژگی های اهرم مالی و حاشیه سود (margin) در هر سَمبل، شرایط تجارت ما نیز مطابق آن تغییر کرده است. این امر مزایایی را برای تجربه شما در تجارت به همراه می آورد، از جمله:
  • ابزارهای جدید
    اکنون می توانید با ابزارهای جدید تجارت خود را انجام دهید و به بازار سهام، بازار آینده و حتی بازار مجازی دسترسی داشته باشید.
  • حفاظت
    حفاظت از حساب شما تشدید یافته است، به طوری که سامانه جدید بر عوامل خطر پیش روی شما در هر سَمبل نظارت می کند و بدین ترتیب کمک می کند که حساب تان مورد بازسنجی قرار نگیرد.
  • مدیریت بهتر ریسک:
    به کمک محاسبات حاشیه سود، و حاشیه حفظ سهام (Maintenance Margin) در هر سَمبل از طریق پارامترهای خاص هر سَمبل – تخمین ریسک برای هریک از پوزیشن ها انجام می گیرد، همواره بر دقت آن افزوده می شود، و از تجارت شما در هر سَمبل و نیز کل حساب تان حفاظت می گردد.
اهرم مالی

اهرم مالی به شما امکان می دهد با مبالغی بسیار بالاتر از سرمایه گذاری اولیه خود تجارت انجام دهید، و بنابراین پتانسیل بازدهی سرمایه گذاری شما را بالا می برد. گرچه این قابلیت سودآوری عظیم به کمک اهرم مالی بسیار ارزشمند است، اگر بازار در خلاف جهت تجارت شما پیش برود، استفاده از اهرم مالی می تواند به ضرر شما نیز باشد. تاجران معمولاً از روش «جلوگیری از زیان & کسب سود» استفاده می کنند تا جلوی وقوع چنین شرایطی را بگیرند. تا به امروز، اهرم مالی به کل دارایی شما اعمال می شده است.

مثال

مبلغ سپرده شما: معادل 1000 دلار
دارایی: معادل 1000 دلار
اهرم مالی ارائه شده: نسبت 1:400
مبلغ شما با اعمال اهرم مالی: 1,000 * 400 = $400,000

اهرم مالی هر ابزار

نسبت اهرم مالی در بازار سهام غالباً بسیار پایین از بازار فارکس می باشد. بنابراین، اکنون با ورود با به این بازار، اهرم مالی برای هر سَمبل ارائه خواهد شد. یعنی هریک از پوزیشن های شما مطابق با اهرم مالی آن سَمبلی تغییر خواهد کرد که پوزیشن خود را در آن باز کرده اید.

موجودی در دسترس

داشتن اهرم مالی در هر سَمبل به شما این امکان را نیز می دهد که بر ارزش واقعی کالاهای تحت تجارت خود به طور دقیق نظارت داشته باشید. هربار که پوزیشنی باز می کنید، ارزش واقعی سرمایه گذاری شما در این پوزیشن [مبلغ سرمایه گذاری قبل از اعمال اهرم مالی مربوطه] از «موجودی در دسترس» شما کسر می شود. بدین معنا که اکنون می توانید باقیمانده «موجودی در دسترس» دارایی خود را در همان لحظه و بر اساس ارزش واقعی آن (که برای انجام تجارت موجود است) مشاهده کنید.

دارایی - حاشیه استفاده شده

مثال

مبلغ سپرده شما: معادل 1000 دلار
اهرم مالی برای توییتر: نسبت 1:20
شما پوزیشنی در توییتر باز می کنید با مبلغ: معادل 5000 دلار
موجودی در دسترس شما: $1000 – [$5,000: 20] = $750

حاشیه سود

پارامتر حاشیه سود به شما نسبت بین دارایی و خالص ریسک پذیر (مجموع پوزیشن های باز شما پس از تبدیل ارزش آنها به واحد ارزی حساب تان) را نشان می دهد. وقتی حاشیه سود شما از حد مجاز فراتر رود، حساب تان در معرض خطر بازسنجی قرار می گیرد، و کل پوزیشن های شما یا بخشی از تجارت های شما به طور خودکار بسته می شود. به همین دلیل، حاشیه سود شما در زمان واقعی و بدون تأخیر نظارت می شود.

دارایی  
-------------------- * 100
سرمایه ریسک پذیر  

مثال

مبلغ سپرده شما: معادل 1000 دلار
شما پوزیشنی در توییتر باز می کنید با مبلغ: معادل 5000 دلار
دارایی: معادل 1000 دلار
موجودی در دسترس شما: $750
خالص ریسک پذیر: معادل 5000 دلار
حاشیه: (1000: 5,000) * 100 = 20%

حاشیه سود در هر ابزار

با ورود ما به بازار سهام همراه با اهرم مالی در هر سَمبل، حاشیه اعمال شده نیز در هر سَمبل ارائه می گردد. حد حاشیه های هر سَمبل اکنون مطابق با عامل ریسکی که نشان می دهد، و نیز اهرم مالی اعمال شده، تعیین خواهد شد. علاوه بر این محاسبات، حاشیه کل حساب شما [که در بالا ذکر شد] نیز انجام خواهد شد، که نشانگر وضعیت حساب تان می باشد. جهت کمک به نظارت بر حاشیه سود شما در هر سَمبل، یک سامانه نظارتی طراحی شده است؛ «سامانه حفظ حاشیه».

مثال

حاشیه سود در مورد گوگل (Google): 0.3%
قیمت هر سهم: مبلغ 1228 دلار
پوزیشن باز شده: تعداد 10 سهم از گوگل
حاشیه حفظ: $36.8 = [حاشیه * سرمایه ریسک پذیر] 10 * 1,228 * %0.3

سامانه حفظ حاشیه

سامانه حفظ حاشیه سامانه ای خودکار است که با حفظ میزان حاشیه سود شما در هر سَمبل، از سرمایه گذاری های داخل حساب تان حفاظت کرده، و مانع آن می شود که کل حساب تان مورد بازسنجی قرار بگیرد. سامانه حفظ حاشیه نمایش دهنده مجموع نسبی کل حاشیه ها است و هر بار که پوزیشنی باز شود، این مقدار محاسبه می گردد. با مشاهده ارزش دارایی و حاشیه حفظ خود می توانید فاصله تان را از وضعیت «تقاضای حاشیه» نظارت کنید.

مثال

شما ابتدا پوزیشنی در گوگل (Google) باز می کنید - حاشیه حفظ شما معادل 36.8 دلار
خواهد بود. سپس دومین پوزیشن خود را در توییتر (Twitter) باز می کنید- حاشیه حفظ توییتر معادل 123.4 دلار است، ولی نمایش داده نخواهد شد.
آنچه نمایش داده می شود مجموع نسبی خواهد بود.

حاشیه حفظ:        $160.2 = [123.4 +36.8]

تقاضای حاشیهl

وقتی مجموع پوزیشن های یک سَمبل خاص، با مسیری خاص در بازار، به حاشیه ریسک آن سَمبل برسد، پوزیشن های آن سَمبل به طور خودکار بسته می شوند تا زمانی که حاشیه به حد نصاب برسد. با بسته شدن پوزیشن ها تا زمان حصول حاشیه کافی برای آن سَمبل، از پوزیشن های دیگر و نیز حاشیه کل حساب حافظت بیشتری خواهد شد. عمل بسته شدن پوزیشن های هر سَمبل را «تقاضای حاشیه» می گویند.

مثال

حاشیه حفظ:        $160.2 = [123.4 +36.8]
اگر دارایی شما کمتر از 160.2 دلار باشد، آنگاه یا پوزیشن Google و یا پوزیشن Twitter شما بسته خواهد شد (پوزیشنی که زیان بیشتری را متحمل شده است بسته می شود).

دارایی

مبلغ واقعی فعلی شما در حساب، که با فرمول زیر محاسبه می شود: (کل سپرده های حساب) منهای (کل برداشت ها از حساب) بعلاوه (سود و زیان بسته شده) بعلاوه (سود و زیان باز) بعلاوه امتیازها، پس از تبدیل ارزش آنها به واحد ارزی حساب.

سپرده ها – برداشت ها + س&ز بسته شده + س&ز باز + امتیازها

س&ز باز

س & ز باز: مجموع سود و زیان کلیه پوزیشن های باز (بعلاوه هزینه های بهره) پس از تبدیل ارزش آنها به واحد ارزی حساب.

خالص ریسک پذیر

خالص ریسک پذیر: مجموع کل پوزیشن های باز پس از تبدیل ارزش آنها به واحد ارزی حساب.

جایزه معوق

جایزه معوق: میزان امتیازی را نشان می‌دهد که به دارایی شما انتقال خواهد یافت، به شرطی که ظرف مدت تعیین شده، تعداد XPointsهای شما از «XPointsهای مورد نیاز» فراتر رود.

XPointsهای مورد نیاز

XPointsهای مورد نیاز: تعداد XPointsهایی را نشان می‌دهد که لازم است ظرف مدت تعیین شده به آن دست یابید تا جوایز معوق شما به دارایی‌تان انتقال یابد.

کدهای جایزه

کدهای جایزه: کدهای جایزه، بسته به نوع آنها، جوایز نقدی مختلفی را به حساب تاجر اضافه می‌کند. برای دریافت جایزه، تاجران لازم است در هنگام انجام واریز، از کد جایزه مربوطه استفاده کنند. برای دسترسی به صفحه واریز، وارد پلتفرم تجارت اینترنتی (WebTrader) شوید و روی زبانه واریز (Deposit) کلیک کنید. در صفحه واریز، یک کد معتبر جایزه را در قسمت "کد جایزه" وارد کنید. اگر کد جایزه‌ای معتبر نداشته باشید، این قسمت باید خالی گذاشته شود.