Handelsparameters

Wijzigingen in de verhandeling

In haar onafgebroken missie om uw handelservaring te verbeteren, heeft IsDeposit onlangs haar handelsmogelijkheden uitgebreid door de verhandeling van Commodities en Indexen via CFDs, de Aandelenverhandeling en Bitcoin toe te voegen. Onze handelsvoorwaarden zijn gewijzigd in overeenstemming met de speculatie- en margefuncties die nu per instrument beschikbaar zijn. Hierdoor profiteert u van een enorm voordeel in uw handelservaring:
  • Nieuwe instrumenten
    U kunt nu handelen met nieuwe instrumenten met toegang tot de aandelenmarkt, de toekomstige markt en zelfs de virtuele markt.
  • Bescherming
    De bescherming van uw account is verhoogd dankzij het nieuwe systeem dat uw risicofactoren per instrument controleert en daardoor helpt om te voorkomen dat uw account wordt gekalibreerd.
  • Beter risicobeheer:
    Dankzij de berekeningen van de marge en de handhavingsmarge per instrument met specifieke parameters per instrument zijn de risicoberekeningen per positie steeds nauwkeuriger en zorgen ze voor bescherming van uw instrumentverhandeling en van uw volledige account.
Speculatie

Speculatie zorgt ervoor dat u met aanzienlijk hogere bedragen dan uw oorspronkelijk investeringsbedrag kunt handelen, waardoor de potentiële opbrengst van uw investering verhoogt. Ondanks de aanzienlijke mogelijkheid om enorme winst te boeken door speculatie te gebruiken, kan de speculatie ook tegen u werken als de markt in de omgekeerde richting van uw verhandeling gaat. Handelaars gebruiken doorgaans de functie Stop Verlies & Neem Winst om dergelijke scenario's te vermijden. Tot nu toe werd de aangeboden speculatie toegewezen aan uw volledig aandelenvermogen.

Voorbeeld

Bedrag van uw storting: $1.000
Aandelenvermogen: $1.000
Aangeboden speculatie: 1:400
Uw gespeculeerd bedrag is: 1.000 x 400 = $400.000

Speculatie per instrument

De speculatie in de aandelenmarkt is vaak veel lager dan in de Forex-markt. Daarom zal de specificatie bij het ingaan van de markt nu per instrument worden aangeboden. Dit betekent dat elke positie zal worden gespeculeerd in overeenstemming met de speculatie die is toegewezen aan het specifieke instrument waarin u een positie wilt openen.

Beschikbare balans

Door de speculatie per instrument kunt u ook de werkelijke waarde van uw verhandelingen controleren. Telkens wanneer u een positie opent, wordt de werkelijke waarde van uw investering in deze positie [ongespeculeerd bedrag in overeenstemming met de speculatie per instrument] afgetrokken van uw Beschikbare balans. Dit betekent dat u de resterende Beschikbare balans van uw aandelenvermogen nu in real time en in ongespeculeerde waarden kunt bekijken (beschikbaar voor verhandeling).

Aandelenvermogen - gebruikte marge

Voorbeeld

Bedrag van uw storting: $1.000
Speculatie voor Twitter: 1:20
U opent een Twitter-positie voor: $5.000
Uw Beschikbare balans: $1.000 – [$5.000: 20] = $750

Marge

De margeparameter toont u de verhouding tussen uw aandelenvermogen en uw netto uitstalling (de som van alle open posities omgezet in de basisvaluta van de account). Zodra uw marge de toegelaten limiet overschrijdt, bestaat het risico dat uw account wordt gekalibreerd en worden ALLE posities of deel van uw verhandelingen automatisch gesloten. Hiervoor wordt uw marge in real time gecontroleerd.

Aandelenvermogen  
-------------------- x 100
Uitstalling  

Voorbeeld

Bedrag van uw storting: $1.000
U opent een Twitter-positie voor: $5.000
Aandelenvermogen: $1.000
Uw Beschikbare balans: $750
Netto uitstalling: $5.000
Marge: (1000: 5.000) x 100 = 20 %

Marge per instrument

Bij het ingaan van de aandelenmarkt met speculatie per instrument, wordt de toegepaste marge ook per instrument aangeboden. Elk instrument krijgt nu zijn eigen margebeperkingen in overeenstemming met zijn risicofactor en met zijn toegepaste speculatie. Dit dient als aanvulling op de marge van de volledige account [hierboven vermeld] die van toepassing blijft voor uw accountstatus. Er is een controlesysteem ingesteld om te helpen bij de controle van uw marge per instrument; het Handhavingsmargesysteem.

Voorbeeld

Marge Google: 0,3 %
Prijs per aandeel: $1.228
Positie geopend: 10 Google aandelen
Handhavingsmarge: 0,3 % x 1.228 x 10 [Marge x uitstalling] = $36,8

Handhavingsmargesysteem

De Handhavingsmarge is een automatisch systeem dat is ingesteld om uw accountinvesteringen te beschermen en om te voorkomen dat uw account wordt gekalibreerd door uw margeniveaus per instrument te handhaven. De Handhavingsmarge toont de relatieve som van alle marges en wordt berekend op het moment dat er een positie wordt geopend. Door de observatie van uw aandelenvermogen en de waarden van de Handhavingsmarge kunt u controleren hoe ver u van de marge bent verwijderd.

Voorbeeld

U opent eerst een Google- positie - Uw Handhavingsmarge bedraagt dan $36,8.
Daarna opent u een tweede positie voor Twitter - Uw Handhavingsmarge voor Twitter bedraagt $123,4, maar wordt niet weergegeven.
De relatieve som wordt weergegeven.

Handhavingsmarge:        $160,2 = [123,4 +36,8]

Margesignaall

Zodra de som van de posities van een specifiek instrument in een specifieke markrichting de risicomarge voor dat instrument bereikt, zullen alle posities van dit instrument automatisch sluiten tot er opnieuw een voldoende marge beschikbaar is. Posities zullen worden gesloten tot er een voldoende marge voor dat instrument wordt bereikt; daardoor wordt de bescherming van andere posities en de volledige marge van de account verhoogd. Het sluiten van de positie per instrument wordt Margesignaal genoemd.

Voorbeeld

Handhavingsmarge:        $160,2 = [123,4 +36,8]
Als uw aandelenvermogen minder dan $160,2 bedraagt, dan zullen ofwel uw posities van Google ofwel uw posities van Twitter sluiten (de positie met het grootste verlies zal sluiten).

Aandelenvermogen

Het huidige werkelijke bedrag in de account, berekend met deze formule: (totale accountstortingen) min (totale accountopnames) plus (gesloten winst en verlies) plus (open winst en verlies) plus bonussen, omgezet in de basisvaluta van de account.

Stortingen – opnames + gesloten winst & verlies + & open winst & verlies + bonussen

Open winst & verlies

Open winst & verlies: Totale winst en verlies van alle open posities (plus interestkosten) omgezet in de basisvaluta van de account.

Netto uitstalling

Netto uitstalling: De som van alle open posities omgezet in de basisvaluta van de account.

Hangende bonus

Hangende bonus: Toont het bonusbedrag dat wordt overgedragen naar uw aandelenvermogen als u het "Te bereiken XPoints" binnen de ingestelde periode overschrijdt.

Te bereiken XPoints

Te bereiken XPoints: Toont het XPoints dat u binnen de ingestelde periode moet bereiken opdat de bonus wordt overgedragen naar uw aandelenvermogen.

Bonuscodes

Bonuscodes: Bonuscodes voegen diverse geldbonussen toe aan de account van een speler, afhankelijk van het type code. Voor het inwisselen van een bonus, moeten handelaars de bijbehorende bonuscode gebruiken bij het doen van een storting. Voor toegang tot de pagina Storten, moet u zich aanmelden bij het WebTrader-platform en klikken op het tabblad Storten. Op de pagina Storten typt u een geldige bonuscode in het veld 'Bonuscode'. Als u geen geldige bonuscode hebt, blijft dit veld leeg.