Bezpečnosť prostriedkov

Obchodníci, ktorí podnikajú online, považujú bezpečnosť svojich prostriedkov za jednu z najdôležitejších vecí pri obchodovaní cez internet. My toto kritérium berieme veľmi vážne a pripravili sme systémy, ktoré zaručujú bezpečnosť vašich prostriedkov. Kladieme všetok dôraz na to, aby sme zaručili a udržali bezpečnosť našej obchodovacej platformy.

Obchodovacie centrum IsDeposit Trading Center používa 256-bitové SSL Bank Standard šifrovanie ako ochranu užívateľských dát. Pečať ochrany identity True-Site, spolu s ochranou dát AICPA WebTrust zaručujú najvyšší existujúci štandard ochrany pre bezpečnosť počas e-podnikania. Okrem toho je webstránka pravidelne testovaná, aby sa predišlo krádežiam identity a podvodom s kreditnými kartami.

Oddelené združované zákaznícke účty sa otvárajú výslovne na účely spravovania finančných prostriedkov klientov s cieľom zabezpečiť dôslednú kontrolu nad aktívami klientov a ich oddelenie od ostatných aktív spoločnosti. Finančné prostriedky klientov spoločnosti sú uložené a spravované dôveryhodnými úverovými inštitúciami EÚ.