ความปลอดภัยของเงินทุน

ความกังวลหลักของผู้ซื้อขายทางออนไลน์คือความปลอดภัยของเงินทุนที่ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต เราให้ความสำคัญต่อเรื่องกังวลใจนี้มาก และได้ติดตั้งระบบเพื่อรับรองความปลอดภัยของเงินทุนคุณ เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบซื้อขายของเรา

ศูนย์การซื้อขาย IsDeposit Trading Center ใช้ระบบรหัสมาตรฐานธนาคาร SSL 256-บิทในการป้องกันข้อมูลผู้ใช้งาน ตรารับรองมาตรฐาน True-Site พร้อมด้วยการปฏิบัติตามระเบียบ AICPA WebTrust เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุดในขณะนี้สำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ มีการทดสอบเว็บไซต์ป็นประจำเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลผู้ใช้งานจากการโจรกรรมรายละเอียดส่วนบุคคลและการทุจริตบัตรเครดิต

บริษัทได้เปิดบัญชีของลูกค้าที่มีการระดมทุนและบริหารบัญชีแยกต่างหาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาเงินทุนของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการควบคุมและการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทอย่างเข้มงวด บริษัทได้ฝากและรักษาเงินทุนของลูกค้าไว้กับสถาบันสินเชื่อของสหภาพยุโรปที่มีชื่อเสียง