Mga Parameter sa Pakikipag-trade

Mga Pagbabago sa Pag-trade

Sa patuloy na misyon nitong pahusayin ang iyong karanasan sa pag-trade, kamakailang pinalawak ng IsDeposit ang mga pagsusumikap nito sa pag-trade gamit ang Mga CFD at mga pag-trade ng Mga Share ngayon at Bitcoin. Ang ating mga kalagayan sa pag-trade ay naaayong nagbago na ang mga tampok na leverage at margin ay magagamit na sa bawat instrumento. Nagdudulot ito ng mahusay na bentahe sa iyong karanasan sa pag-trade bilang:
  • Mga Bagong Instrumento
    Makakapag-trade ka na ngayon gamit ang mga bagong Instrumento na may access sa market ng Mga Share, market sa hinaharap at pati ang virtual market.
  • Proteksiyon
    Dumagdag ang proteksiyon ng iyong account, habang ang bagong sistemang sumusubaybay sa peligro mo ay dumodoble kada instrumento, samakatuwid ay tumutulong na hadlangan ang account mo sa pagkaka-calibrate.
  • Mas mahusay na pamamahala ng peligro:
    Sa mga kalkulasyon ng Margin, at Maintenance Margin bawat instrumento na may partikular na mga parametro bawat simbilo – ang mga kalkulasyon ng peligro sa bawat posisyon ay tumataas ang pagkakatumpak at pinoprotektahan ang iyong bawat instrumentong pag-trade pati na ang buo mong account.
Leverage

Pinahihintulutan ka ng leverage na mag-trade sa mga halagang mas mataas sa inisyal na halaga ng puhunan mo, na nagpapataas sa potensiyal na pagbabalik ng iyong pamumuhunan. Bagaman ang kakayahang kumita ng mga makabuluhang kita sa paggamit ng leverage ay makabuluhan, maaari ring gumana laban sa iyo ang leverage kung kabaligtaran sa direksiyon ng pag-trade mo ang pinuntahan ng market. Ang mga trader ay karaniwang gumagamit ng Stop Loss & Take Profit upang maiwasan ang mga nasabing senaryo Hanggang ngayon, ang leverage na inalok ay tinalaga sa buo mong equity.

Halimbawa

Ang halaga ng deposito mo: $1,000
Equity: $1,000
Inalok na leverage: 1:400
Ang leveraged mong halaga ay: 1,000 x 400 = $400,000

Leverage bawat Instrumento

Ang leverage sa share market ay nagiging mas mababa sa forex market. Samakatuwid, habang pumapasok tayo sa market na ito, iaalok na ang leverage sa bawat instrumento. Nangangahulugan ito na bawat posisyon ay ile-leverage ayon sa leverage na nakatalaga sa partikular na instrumento kung saan mo napiling magbukas ng posisyon.

Magagamit na Balanse

Ang pagkakaroon ng leverage bawat instrumento ay nagpapahintulot din na malapitan mong masubaybayan ang tunay na halaga ng iyong mga trade. Tuwing magbubukas ka ng posisyon, ang tunay na halaga ng pamumuhunan mo sa posisyong ito [hindi naka-leverage na halaga ayon sa leverage sa bawat instrumento] ay ibabawas mula sa iyong Magagamit na Balanse. Nangangahulugan ito na maaari mo na ngayong tingnan ang Magagamit na Balanse ng iyong equity sa tunay na oras at sa hindi naka-leverage na mga halaga (magagamit para sa pag0trade).

Equity - used na Margin

Halimbawa

Ang halaga ng deposito mo: $1,000
Leverage para sa Twitter: 1:20
Nagbukas ka ng posisyon ng Twitter para sa: $5,000
Ang Iyong Magagamit na Balanse: $1000 – [$5,000: 20] = $750

Margin

Pinapakita sa iyo ng parametro ng margin ang ratio sa pagitan ng iyong equity at iyong netong pagkalantad (ang suma ng lahat ng mga bukas na posisyong kinonvert sa base na currency ng account). Kapag ang margin mo ay lumampas sa pinahihintulutang liitasyon, ang account mo ay nasa peligro ng calibration at LAHAT ng mga posisyon mo o bahagi ng iyong mga trade ay awtomatikong isasara. Sa dahilang ito, ang margin mo ay susubaybayan sa tunay na oras.

Equity  
-------------------- x 100
Pagkalantad  

Halimbawa

Ang halagang dineposito mo: $1,000
Nagbukas ka ng posisyon sa Twitter para sa: $5,000
Equity: $1,000
Ang Iyong Magagamit na Balanse: $750
Kabuuang Pagkalantad: $5,000
Margin: (1000: 5,000) x 100 = 20%

Margin bawat Instrumento

Habang pumapasok tayo sa market ng instrumento na may leverage sa bawat instrumento, ang margin na ilalapat ay iniaalok din sa bawat instrumento. Ang bawat instrumentong matatanggap natin ay may mga sarili nitong limitasyon ayon sa salik ng peligro na kinakatawan nito at ayon sa leverage na nilapat. Karagdagan ito sa buong margin ng account [binanggit sa itaas] na magpapatuloy na gumana bilang pantukoy sa katayuan ng iyong account. Upang makatulong na subaybayan ang iyong Margin sa bawat instrumento, ang isang sistema ng pagsubaybay ay inilagay upang subaybayan ang iyong Margin sa bawat instrumento; ang Maintenance Margin System.

Halimbawa

Google Margin: 0.3%
Presyo ng Bawat Share: $1,228
Posisyong binuksan: 10 Mga Google Share
Maintenance Margin: 0.3% x 1,228 x 10 [Margin x Pagkalantad] = $36.8

Maintenance Margin System

Ang Maintenance Margin ay isang awtomatikong system na nakatakda upang protektahan ang iyong mga pamumuhunan sa account at hadlangan ang buong account mo sa pagkaka-calibrate sa pamamagitan ng pagmementina ng mga antas ng margin mo sa bawat instrumento. Ipapakita ng Maintenance Margin ang kaugnay na suma ng lahat ng mga margin at kakalkulahin ito tuwing may mabuksang posisyon. Sa pag-obserba ng iyong equity at mga halaga ng Maintenance Margin maaari mong masubaybayan ang layo mo mula sa call status ng margin.

Halimbawa

Nagbukas ka muna ng Google na posisyon - Ang iyong M. M. ay magiging $36.8.
Pagkatapos ay nagbukas ka ng ika-2 posisyon para sa Twitter - Ang iyong Twitter M. Margin ay $123.4, ngunit hindi ipapakita.
Ang ipapakita ay ang kaugnay na suma.

Maintenance Margin:        $160.2 = [123.4 +36.8]

Margin Call

Kapag ang suma ng mga posisyon mula sa isang partikular ng instrumento, sa isang partikular na direksyon ng market, ay tumama sa margin ng peligro para sa instrumentong iyon, ang mga posisyon mula sa instrumentong iyon ay awtomatikong magsisimulang sumara hanggang ang makabuluhang margin ay maibalik. Ang mga posisyon ay magsisimulang magsara hanggang ang sapat na margin para sa instrumentong iyon ay makamit; samakatuwid nagdaragdag ng proteksiyon ng mga ibang posisyon pati na ang buong margin ng account. Ang pagkilos ng pagsara ng posisyon sa bawat instrumento ay tinatawag na Margin Call.

Halimbawa

Maintenance Margin:        $160.2 = [123.4 +36.8]
Kung ang iyong equity ay mas mababa sa $160.2, alinman sa iyong mga posisyon sa Google o Twitter ay magsasara (ang posisyon na may pinakamalaking kawalan ay magsasara).

Equity

Ang kasalukuyang tunay na halaga sa account, kinalkula sa formula na ito: (Kabuuang Mga Deposito sa Account) minus (Kabuuang Pag-withdraw sa Account) plus (Saradong Kita at Pagkalugi) plus (Bukas na Kita at Pagkalugi) plus Bonus, kinonvert sa Base Currency ng Account.

Mga Deposito – Mga Pag-withdraw + Saradong K&L+ Bukas na K&L+ Bonus

Bukas na K&L

Bukas na K & L: Kabuuang Kita at Lugi sa lahat ng mga bukas na posisyon (Plus Mga Singil sa Interes) kinonvert sa Base na Currency ng Account.

Netong Pagkalantad

Netong Pagkalantad: Ang suma ng lahat ng mga bukas na posisyon na kinonvert sa Base na Currency ng Account.

Pending na Bonus

Pending na Bonus: Ipinapakita ang Bonus na halaga na ililipat sa Equity, sa kundisyong mahihigitan mo ang "Volume na Aabutin" sa loob ng nakatakdang panahon.

Aabutin na XPoints

Aabutin na XPoints: Pinapakita ang XPoints na kailangan mo upang maabot sa loob ng nakatakdang panahon upang mailipat ang nakabinbin na Bonus sa Equity.

Mga Bonus Code

Mga Bonus Code: Mga Bonus Code at iba't ibang cash bonus sa account ng player, depende sa uri ng code. Para i-redeem ang Bonus, dapat gamitin ng mga trader ang naangkop na Bonus Code kapag nagdedeposito. Para i-access ang pahina sa Pagdeposito, mag-login sa WebTrader platform at i-click ang Tab ng Pagdeposito. Sa pahina sa Pagdeposito, i-type ang tamang Bonus Code sa field ng 'Bonus Code. Kung wala kang balidong Bonus Code, mananatiling blangko ang field.